საკონფერენციო სპიკერფონები, საკონფერენციო დინამიკები